لە دەریاوە قەتارەی هەوری بارشت کەوتە دووی پێشەنگ
بەسەر سنگی چیادا، چۆکی داداوە، کش و بێدەنگ
بەسەر پائیزی زەردا، با بەخوڕ بگری، بە کوڵ بگری
لەسەر ئاخر گەڵا، ئاخر چڵی تەنیایی گوڵ بگری
بەخوڕ بگری، بەکوڵ بگری بەسەر دەشت و دەری وشکا
بەسەر داری گەڵازەردا، بەسەر پووشا، بەسەر دڕکا
بەسەر سەرچاوەیی کزرا، بەسەر زیخی چەمی دێما
بەسەر هەر وشکیەکی کا لەهاوینی گەرم جێما
بەڵێ بگری، بەکوڵ بگری، هەتا ئاخر دڵۆپ بگری
بەگریەی هەوری پائیز، با نوقم بێ سینەیی کزری
بەفر ئاسۆی بڵیند بگرێتە چوارچێوەی بلوورینی
لە چەم هەڵسێ خوڕە و هاژەی شەپۆلی ئاوی خوێنینی
دڵۆپی سارد و فێنک با لەسەر دار و دەوەن بڕژێ
پەپولەی زەردی ئاڵتونیی، لەسەر لق هەڵوەرێ، بپژێ
بەڵێ بگری، هەور بگری بارانی پایز بێ وچان بگری
لەسەر باغچەی گوڵێ وا سیس ئەبێ ئاخر چڵی عومری
بگرمێنێ، تەپ و نم، دابکا، بیکاتە شەست، هەرگیز
نەوەستێ قوڵپی گریانی، نەوەستێ هەورەکەی پایز
تەبیعەت زەرد و ژاکاوە، لەحاڵی گیان کەنشتایە
نیشانەی ماتەمی پائیز لە فرمێسکی درشتایە

0 کۆمێنت

دۆستی هێژا کۆمێنتێک بنووسە!