تاگ : جلال_ملکشاه

تاسە
  • یەکشەممە 22 خاکەلێوە 2721
  • لەلایان باهۆز پادکەست
  • تاسە , جەلال_مەڵەکشا , کورد , نیشتمان , کوردستان , جلال_ملکشاه , خۆشەویستم , باهۆز_پادکەست

تاسە

ناوی شاعێر: مامۆستا جەلال مەڵەکشا ناوی بێژەر: مامۆستا جەلال مەڵەکشا

کاروان
  • یەکشەممە 22 خاکەلێوە 2721
  • لەلایان باهۆز پادکەست
  • جەلال_مەڵەکشا , کاروان , باهۆز_پادکەست , کورد , کوردستان , جلال_ملکشاه

کاروان

ناوی بێژەر: مامۆستای خوالێخوەشبوو مامۆستا جەلال مەڵەکشا ناوی شاعێر: مامۆستا جەلال مەڵەکشا